ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

Ο κλάδος των Τεχνικών Ασφαλίσεων δραστηριοποιείται τόσο στον τομέα της κατασκευής (Δημόσια και Ιδιωτικά έργα) όσο και στον τομέα της τεχνολογίας (Υπολογιστές, Ηλεκτρονικός και Μηχανολογικός Εξοπλισμός) με προγράμματα ασφάλισης κατά παντός κινδύνου:
ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Έργου (C.A.R.)
ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Ανέγερσης – Συναρμολόγησης (E.A.R.)
Μηχανικών Βλαβών (Μ.Β.)
ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Μηχανολογικού Εξοπλισμού (C.P.M.)
ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (Ε.Ε.Ι.)
Oι τεχνικές ασφαλίσεις καλύπτουν κινδύνους κατά τη διάρκεια κατασκευής μεγάλων έργων(φωτοβολταΪκά, ανεμογεννήτριες, γέφυρες, πολυκατοικίες) και όχι αφού υλοποιηθούν οι εργασίες. Παρ’ όλα αυτά η πρόληψη είναι εξίσου σημαντική για την εξασφάλιση των εργαζομένων αλλά και των εξοπλισμών(μηχανολογικών, ηλεκτρονικών). Ρωτήστε μας για προσφορά.