ΚΛ. ΟΧΗΜΑΤΩΝ – ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Όλα τα οχήματα είναι υποχρεωμένα από τη στιγμή που έχουν τις πινακίδες τους επιβάλλεται να έχουν ασφάλιση σύμφωνα με το Νόμο 4261/2014. 

Η αστική ευθύνη έναντι τρίτων περιλαμβάνει την ικανοποίηση νόμιμων απαιτήσεων Τρίτων κατά του ασφαλισμένου, από ζημίες προκαλούμενες από την κυκλοφορία του οχήματός του, είτε θανατηφόρου τραυματισμού είτε υλικών ζημιών σε πράγματα τα οποία δεν μεταφέρονται με το όχημα.

Ωστόσο, υπάρχουν και οι επιπλέον καλύψεις, οι οποίες δεν είναι υποχρεωτικές σύμφωνα με το Νόμο, που όμως είναι απαραίτητες εφόσον επιθυμεί ο ασφαλιζόμενος να έχει το όχημα του πλήρη ασφαλισμένο:

  • Πυρός
  • Πυρός / Τρομοκρατικές ενέργειες
  • Θραύση κρυστάλλων
  • Φυσικά Φαινόμενα / Χαλάζι
  • Κλοπή Ολική/Μερική
  • Ίδιες ζημιές οχήματος
  • Κακόβουλες πράξεις

Αυτό που προσπαθούμε πάντα σαν εξειδικευμένοι επαγγελματίες είναι να προσφέρουμε στον πελάτη αξιόπιστες καλύψεις για την υποχρεωτική ασφάλιση του αυτοκινήτου του, καινοτόμα και πρωτοποριακά προγράμματα, προσαρμοσμένα πάντα στις σύγχρονες απαιτήσεις, με εξαιρετικά ανταγωνιστικά ασφάλιστρα. Όλα τα προγράμματά μας έχουν οικονομικά ασφάλιστρα και περιλαμβάνουν πλούσιες καλύψεις.

Σε περίπτωση τρακαρίσματος μέσα από εμάς έχετε πλήρης υποστήριξη με συνεργαζόμενα συνεργεία σε όλη την Ελλάδα και όχημα αντικατάστασης όταν είναι αναγκαίο, για να είστε πλήρως καλυμμένοι!

Να θυμάστε… μπορείτε να ασφαλίσετε το αυτοκίνητο ή τη μηχανή σας από 20 ευρώ, αλλά και με όσα χρήματα έχετε για συγκεκριμένες μέρες, όπως επίσης και στην ετήσια ασφάλιση κερδίζετε πάντα έκπτωση!!!

Δείτε αν το όχημά σας είναι ασφαλισμένο εδώ: