ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ

Στην εταιρεία μας μεριμνούμε και για τα κατοικίδια συντροφιάς και θέλουμε να είναι κι αυτά εξ…ασφαλισμένα. 

Τα προγράμματα περίθαλψης για κατοικίδια συντροφιάς δημιουργήθηκαν με βασικό στόχο την παροχή προγραμμάτων υψηλού επιπέδου, για την υγειονομική περίθαλψη των κατοικιδίων και παράλληλα την εξασφάλιση ιδιαίτερα αναβαθμισμένων υπηρεσιών σε όλο το φάσμα της φροντίδας τους, με σκοπό την ποιοτική διαβίωσή τους.

Για την πλήρη και αξιόπιστη υποστήριξη όλων των παροχών και υπηρεσιών, που προβλέπονται για τα μέλη των προγραμμάτων αυτών, υπάρχει ένα επιλεγμένο και γεωγραφικά κατανεμημένο δίκτυο συμβεβλημένων κτηνιατρικών κλινικών/κτηνιατρείων για την αντιμετώπιση όλων των περιστατικών υγείας.

Παράλληλα, έχουν γίνει και ειδικές συνεργασίες με εταιρείες που υποστηρίζουν τα κατοικίδια συντροφιάς σε τροφές, περιποίηση-καλλωπισμός, εκπαιδεύσεις και κέντρα φιλοξενίας «pension», με σκοπό την παροχή πρόσθετων και σημαντικών καλύψεων για τον συνδρομητή/ασφαλισμένο της.

Αν θέλετε λοιπόν να εξασφαλίσετε στο τετράποδο φίλο σας μία υγιή διαβίωση, ρωτήστε μας και θα σας εξυπηρετήσουμε.