ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Με λύσεις για όλες τις επιχειρήσεις, από τις πιο μικρές μέχρι και τις πιο μεγάλες, απαντάμε στο ερώτημα, αν μπορεί να ασφαλιστεί μία επιχείρηση. Είναι απαραίτητο για έναν ελεύθερο επαγγελματία να έχει ασφαλισμένη την επιχείρησή του και πιθανόν και τους εργαζομένους του. Σε ενδεχόμενη ζημία δεν πρέπει να ανησυχεί, μιας και το φάσμα καλύψεων είναι αρκετά μεγάλο. Μία επιχείρηση μπορεί να ασφαλιστεί για πυρός, αστική ευθύνη, νομική προστασία, θραύση κρυστάλλων,προσωπικό ατύχημα (αν ασφαλιστεί το προσωπικό) αλλά και με πακέτα κατά παντός κινδύνου. Μεμονωμένα ή και σε συνδυασμό, αποτελούν μια επένδυση που δε χάνει ποτέ ο επιχειρηματίας σε περίπτωση επέλευσης κινδύνου. Στηρίζουμε όλες τις επιχειρήσεις με το καλύτερο τρόπο ακόμη και με εξειδικευμένες επαγγελματικές αστικές ευθύνες ή πακέτα.
Μεριμνήστε για την επιχείρηση σας το συντομότερο δυνατό!