ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

Έχετε τη δυνατότητα πλέον να αγοράσετε πακέτο οδικής και ταξιδιωτικής ασφάλειας, είτε για 1 μήνα είτε για όσο χρονικό διάστημα επιθυμείτε, σαν ξεχωριστό συμβόλαιο, ή σαν πρόσθετη παροχή στο ήδη υπάρχον ασφαλιστήριο συμβόλαιό σας.