ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ

Σύμφωνα με το άρθρο 6 του νόμου 4251/2014 όλοι οι αλλοδαποί που εισέρχονται στη χώρα μας ή που θέλουν να ανανεώσουν την άδεια παραμονής τους πρέπει να ασφαλιστούν για:

  1. Θάνατος από Ατύχημα 1.000€
  2. Μόνιμη Ολική Ανικανότητα από Ατύχημα 15.000€
  3. Μόνιμη Μερική Ανικανότητα από Ατύχημα 15.000€
  4. Ιατρο – Φαρμακευτικά Έξοδα από Ατύχημα ή Ασθένεια 1.500€
  5. Νοσοκομειακή περίθαλψη από Ατύχημα ή Ασθένεια με 20% συμμετοχή ασφαλισμένου. 10.000€

Για όλα τα παραπάνω εκδίδουμε άμεσα βεβαίωση ασφάλισης, την οποία ο ασφαλιζόμενος μπορεί να παραδώσει στις αρμόδιες υπηρεσίες που απαιτείται, για να εκδώσει ή να ανανεώσει την άδεια παραμονής του.