ΥΓΕΙΑ – ΖΩΗ

Όπως λέει και ο Έρασμος…’’ Η πρόληψη είναι καλύτερη από τη θεραπεία’’. Στις μέρες μας είναι αδήριτη ανάγκη να έχει κανείς ιδιωτική ασφάλιση μιας και το δημόσιο σύστημα υγείας καταρρέει και η νέα τάξη πραγμάτων έχει συνδυασμό ιδωτικής και δημόσιας κάλυψης. Τα προγράμματα υγείας χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Στη πρωτοβάθμια περίθαλψη (επισκέψεις σε ιατρούς-check up-διαγνωστικές εξετάσεις ) και στη δευτεροβάθμια περίθαλψη (νοσοκομείο). Μέσα από τα ασφαλιστικά προϊόντα μπορείτε να καλυφτείτε με ένα επαρκές κεφάλαιο σε Ελλάδα και εξωτερικό, να επιλέξετε τη θέση νοσηλείας σας αλλά και τη συμμετοχή που θέλετε να έχετε, καθώς και να βάλετε σα προσάρτημα πακέτα πρωτοβάθμιας περίθαλψης όπως οδοντιατρικές κ’ οφθαλμολογικές εξετάσεις αλλά και επιδόματα. Μεριμνήστε άμεσα για τη δική σας υγεία και της οικογενείας σας πριν εκδηλωθούν ασθένειες κληρονομικές ή επίκτητες, διότι υπάρχει πιθανότητα να μη μπορείτε να ασφαλιστείτε. Προγράμματα ασφάλισης υπάρχουν για όλα τα βαλάντια τα οποία μπορούν να αγοραστούν είτε μεμονωμένα είτε σε συνδυασμό μεταξύ τους!!!

Τι πρέπει να προσέξετε όταν θα κάνετε ασφάλιση υγείας:

  1. Να είστε σε θέση να πληρώνετε με άνεση τα ασφάλιστρά σας, σύμφωνα πάντοτε με τις οικονομικές σας δυνατότητες.
  2. Να προβείτε μαζί με τον ασφαλιστή σας σε λεπτομερή ανάλυση των αναγκών σας και να σας δώσει γραπτώς όλες τις πληροφορίες που προβλέπει η ασφαλιστική νομοθεσία.
  3. Να βεβαιωθείτε ότι η προτεινόμενη ασφάλιση παρέχει ικανοποιητική προστασία για εσάς και για την οικογένειά σας.
  4. Μη διστάζετε να ζητήσετε πληροφορίες και για άλλα σχέδια που υπάρχουν στην αγορά για να διαμορφώσετε πλήρη άποψη για την ασφάλιση που πρόκειται να κάνετε.
  5. Να απαντήσετε με απόλυτη ειλικρίνεια όλες τις ερωτήσεις που θα σας υποβληθούν για τη μελέτη των ασφαλιστικών σας αναγκών, καθώς επίσης και κατά τη συμπλήρωση της αίτησης για ασφάλιση.