ΟΜΑΔΙΚΑ

Οι ασφαλιστικές εταιρείες, εδώ και χρόνια παρέχουν με ιδιαίτερα μικρό κόστος ολοκληρωμένα προγράμματα ομαδικών ασφαλίσεων προσαρμοσμένα στις ανάγκες της κάθε επιχείρησης και του προσωπικού της. Ακόμη και σήμερα, λόγω της δύσκολης οικονομικής κατάστασης πολλές επιχειρήσεις έχουν περικόψει επιπλέον παροχές, όπως οι ομαδικές ιδιωτικές ασφαλίσεις. Τέτοια προγράμματα διαθέτουν πολλά πλεονεκτήματα έναντι των ατομικών ασφαλίσεων, έστω και αν πλέον σε πολλές περιπτώσεις οι εργαζόμενοι καλούνται να συμμετάσχουν και οι ίδιοι στο κόστος της ασφάλισης. Στις ομαδικές ασφαλίσεις η κάλυψη γίνεται μέσω ενός συμβολαίου που το κόστος του είναι πολύ χαμηλότερο από ένα ιδιωτικό. Συνήθως, στα ομαδικά ασφαλιστήρια, δεν απαιτούνται αποδεικτικά ασφαλισιμότητας, ενώ στα περισσότερα συμβόλαια εκτός, από τον εργαζόμενο μπορούν με ένα μικρό επιπλέον κόστος να ενταχθούν και μέλη της οικογένειάς του. Τα προϊόντα ομαδικής ασφάλισης εργαζομένων μπορούν να αφορούν, είτε ασφάλειες ζωής με προστασία εισοδήματος, είτε ασφάλιση υγείας ή ακόμη και συνταξιοδοτικά προγράμματα παρέχοντας στον εργοδότη φορολογικά κίνητρα.