ΣΥΝΤΑΞΗ – ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗ

Ένα ασφαλιστήριο ζωής είναι μία μακροχρόνια δέσμευση. Δεν είναι σχεδιασμένο για να το εξαργυρώσετε γρήγορα. Προτού προχωρήσετε στη σύναψη ενός ασφαλιστηρίου απαιτείται προσεκτικός σχεδιασμός, έτσι ώστε να επιλέξετε το κατάλληλο ασφαλιστήριο για εσάς και για την οικογένεια σας. Η μακροχρόνια φύση αυτού του προγράμματος απαιτεί προβληματισμό για την κάλυψη, όχι μόνο των υφιστάμενων αλλά και των μελλοντικών σας αναγκών. Οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές μπορούν να σας βοηθήσουν να αποφασίσετε ποια προϊόντα ανταποκρίνονται καλύτερα στις δικές σας ανάγκες.

Γιατί πρέπει να κάνω Ασφάλιση Ζωής?

Ο κυριότερος λόγος είναι η οικονομική προστασία της οικογένειάς σας σε περίπτωση απώλειας της ζωής σας, από οποιαδήποτε αιτία. Η Ασφάλιση Ζωής είναι επίσης ένα μέσο που σας βοηθά να αποταμιεύσετε και να επενδύσετε συστηματικά, για τη δημιουργία ενός κεφαλαίου για την κάλυψη μελλοντικών οικονομικών αναγκών σας, όπως είναι:

  1. Η μόρφωση των παιδιών
  2. Η εξασφάλιση της συνταξιοδότησής
  3. Η αντιμετώπιση εκτάκτων οικονομικών αναγκών
  4. Η εξόφληση των υποχρεώσεων προς τρίτους

Ακόμη, η Ασφάλιση Ζωής μπορεί να επεκταθεί σε αριθμό Συμπληρωματικών Ωφελημάτων, για να καλύψει και άλλες ασφαλιστικές σας ανάγκες.

Πώς μπορώ να διασφαλίσω ότι η ασφαλιστική μου κάλυψη θα ανταποκρίνεται στις μελλοντικές μου ανάγκες?

Θα πρέπει να ξέρετε ότι οποιαδήποτε ασφάλιση και να κάνετε σήμερα, μελλοντικά θα πρέπει να αναθεωρείτε συχνά για να καλύπτετε τις μεταβαλλόμενες ασφαλιστικές σας ανάγκες. Είναι καλό σε τακτά χρονικά διαστήματα ή όταν συμβαίνει κάποιο σημαντικό γεγονός στη ζωή σας, όπως για παράδειγμα γάμος, απόκτηση παιδιού κλπ, να επικοινωνήσετε με τον ασφαλιστικό σας διαμεσολαβητή για μία πληρέστερη ανάλυση των νέων αναγκών που προκύπτουν και αναθεώρηση των ασφαλιστικών σχεδίων σας.

Υπάρχουν κάποια άλλα ωφελήματα που θα μπορούσα να ενσωματώσω στο ασφαλιστήριο μου για να καλύπτονται περισσότερες ανάγκες μου?

Στα περισσότερα Ασφαλιστήρια Ζωής μπορείτε να προσθέσετε διάφορα συμπληρωματικά ωφελήματα, για να ενισχύσετε ακόμη περισσότερο την ασφαλιστική σας προστασία. Τέτοια παραδείγματα είναι: η Απαλλαγή πληρωμής ασφαλίστρων, η Μόνιμη Ολική Ανικανότητα, η Κάλυψη Σοβαρών Ασθενειών και άλλα.

Τι μπορώ να κάνω σε περίπτωση που δεν μπορώ να πληρώνω τα ασφάλιστρα μου?

Να εξαντλήσετε κάθε περιθώριο που έχετε για να διατηρήσετε το ασφαλιστήριο σας σε ισχύ. Σε περίπτωση που αυτό είναι αδύνατο, επικοινωνήστε με τον ασφαλιστικό σας διαμεσολαβητή, για να εξετάσετε τις διάφορες επιλογές που έχετε στη διάθεσή σας, όπως για παράδειγμα, τη δυνατότητα μείωσης των ασφαλίστρων ή της μερικής εξαργύρωσης των μονάδων, με τις οποίες είναι πιστωμένο το ασφαλιστήριο σας, αν είναι συνδεδεμένο με μονάδες επένδυσης. Οι επιλογές εξαγοράς ή μετατροπής του ασφαλιστηρίου σας, είναι κατά την γνώμη μας οι τελευταίες που θα πρέπει να εξετάσετε, αφού εξαντλήσετε όλες τις υπόλοιπες που έχετε στη διάθεσή σας.