ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΓΡΟΤΩΝ

Μεριμνούμε την ασφάλιση και των αγροτών και των αγροτικών μηχανημάτων με πακέτα εξειδικευμένα, που εξασφαλίζουν στον αγρότη τη προστασία που χρειάζεται. Πιο συγκεκριμένα, φροντίζουμε τον αγρότη σε περίπτωση ατυχήματος μέσω ασφαλιστικού προγράμματος, αλλά και την ασφάλιση αγροτικών οχημάτων, κτηρίων θερμοκηπίου, μεταφορών, αστικής ευθύνης προϊόντος-εργοδότη,γενικής αστικής ευθύνης μηχανημάτων συσκευασίας, καθώς και την ασφάλιση φυτικής παραγωγής υπαίθριας καλλιέργειας.

Είμαστε δίπλα σας πάντα με ασφαλιστική λύση….