ΕΙΣΟΔΗΜΑ

Κάποιοι, το ονομάζουν «αφανές» περιουσιακό στοιχείο, ενώ για άλλους είναι η πηγή που μας προσφέρει ποιότητα ζωής, αφού οι κρατικές υπηρεσίες και παροχές παραμένουν υποβαθμισμένες.
Δεν θα μπορούσε, συνεπώς, αυτό το τόσο σημαντικό αγαθό που μας παρέχει όλα όσα χρειαζόμαστε εμείς και τα αγαπημένα μας πρόσωπα, να μην ασφαλίζεται.
Ακόμη, και στις περιπτώσεις που μία οικογένεια είναι σε καλύτερη οικονομική κατάσταση, γιατί να επιτρέψει σε ένα απρόοπτο συμβάν να αλλάξει τις συνθήκες οικονομικής ασφάλειας και να προκαλέσει αλυσιδωτές αντιδράσεις;
Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία, ένα άτομο 20 ετών έχει 25% πιθανότητες να αντιμετωπίσει κάποια μορφή ανικανότητας μέχρι την ηλικία συνταξιοδότησης, ενώ η πιθανότητα ανικανότητας από ασθένεια είναι μεγαλύτερη από την πιθανότητα ανικανότητας από ατύχημα. Την ίδια ώρα, τα στοιχεία της τροχαίας για τα ατυχήματα στους ελληνικούς δρόμους μαρτυρούν ότι ο κίνδυνος είναι υπαρκτός.
Η ιδιωτική ασφάλεια εισοδήματος μπορεί να αποτελέσει τη σανίδα σωτηρίας σε καταστάσεις δύσκολες και έναν αποτελεσματικό τρόπο για να εξασφαλίσετε ένα σημαντικό κεφάλαιο ή εισόδημα, σε περίπτωση πρόσκαιρης ή μόνιμης ανικανότητας για εργασία από ασθένεια ή ατύχημα.
Και μπορεί να μην είναι το πιο ευχάριστο πράγμα στον κόσμο να σκέφτεται κανείς άσχημες καταστάσεις, όμως είναι πολύ χειρότερες οι συνέπειες απρόοπτων γεγονότων.
Μπορείτε λοιπόν να ενεργήσετε προληπτικά και με ένα μέρος από το εισόδημά σας να αντιμετωπίσετε αποτελεσματικά τις οικονομικές συνέπειες από την απώλεια του εισοδήματος.
Είτε μέσω εξειδικευμένων ιδιωτικών προγραμμάτων, είτε ως συμπληρωματική ασφαλιστική κάλυψη σε προγράμματα Ζωής και Σύνταξης, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να εξασφαλίσει ότι αν ένα ατύχημα ή ασθένεια τον εμποδίζει μόνιμα ή πρόσκαιρα να ασκεί το επάγγελμά του, θα εισπράξει αποζημίωση ανάλογη με το μηνιαίο εισόδημα που έχει δηλώσει.
Τα προγράμματα αφορούν α) Μόνιμη Απώλεια Εισοδήματος, β) Μόνιμη Ολική Ανικανότητα Μειούμενου κεφαλαίου, γ) Πρόσκαιρη Απώλεια Εισοδήματος, δ) Απώλεια Επαγγελματικής Ικανότητας. Παρέχουν, δε, τη δυνατότητα κάλυψης με σταθερό ή μεταβλητό κεφάλαιο συνδεδεμένο με την παροχή που καταβάλλει ο φορέας κοινωνικής ασφάλισης.
Η ασφάλιση για μόνιμη απώλεια εισοδήματος προβλέπει την εξασφάλιση μηνιαίου εισοδήματος σε περίπτωση Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας για εργασία. Αφορά περιόδους ανικανότητας πάνω από έτος και καταβάλλεται έως την ηλικία των 65 ετών.
Επίσης, τα προγράμματα προσφέρουν αναπλήρωση του καθαρού μηνιαίου εισοδήματος σε ποσοστό έως και 75% για μέχρι 2 έτη. Δίνουν τη δυνατότητα επιλογής κάλυψης ακόμη και από την 1η ημέρα της αδυναμίας σας για εργασία λόγω ατυχήματος και από την 7η ημέρα λόγω ασθενείας.
Το τελικό ασφάλιστρο διαμορφώνεται ανάλογα με το δηλωθέν εισόδημα, τη διάρκεια του προγράμματος, τη συχνότητα καταβολής των ασφαλίστρων, το επάγγελμα, την επιλογή μεταξύ των ημερών αναμονής και την έναρξη καταβολής της αποζημίωσης και την κατάσταση της υγείας του ασφαλιζόμενου.