Το πρόγραμμα ασφάλισης Φοιτητών Εξωτερικού ERASMUS είναι ένα πλήρες πρόγραμμα που καλύπτει Έλληνες φοιτητές που σπουδάζουν στο εξωτερικό (Ευρώπη). Σκοπός του προγράμματος είναι να προσφέρει πλήρη κάλυψη υγείας σε περίπτωση Ατυχήματος ή Ασθένειας κατά την παραμονή του φοιτητή στο εξωτερικό, εξασφαλίζοντάς του υπηρεσίες υψηλής ποιότητας σε κάθε επίπεδο.
Καλύπτονται οι δαπάνες νοσηλείας που πραγματοποίησε ο ασφαλισμένος εντός Νοσοκομείου ή Κλινικής στο εξωτερικό, εξαιτίας ατυχήματος ή ασθένειας, καθώς και Ιατρικές Επισκέψεις, Διαγνωστικές Εξετάσεις και αγορά Φαρμάκων κατόπιν ξαφνικής ασθένειας. Παράλληλα παρέχει αποζημίωση στον ασφαλιζόμενο σε περίπτωση θανάτου ή μόνιμης ανικανότητας από ατύχημα.

Οι παροχές του προγράμματος είναι:

Θάνατος & Μόνιμη Ολική ή Μερική Ανικανότητα
Νοσοκομειακή Περίθαλψη
Ιατροφαρμακευτικά Έξοδα Σε περίπτωση Ατυχήματος
Εξωνοσοκομειακή Περίθαλψη
Επαναπατρισμός σορού
Γενική Αστική Ευθύνη