ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Το πρόγραμμα ασφάλισης Φοιτητών Εξωτερικού ERASMUS είναι ένα πλήρες πρόγραμμα που καλύπτει Έλληνες φοιτητές που σπουδάζουν στο εξωτερικό (Ευρώπη). Σκοπός του προγράμματος είναι να προσφέρει πλήρη κάλυψη υγείας σε περίπτωση Ατυχήματος ή Ασθένειας κατά την παραμονή του φοιτητή στο εξωτερικό, εξασφαλίζοντάς του υπηρεσίες υψηλής ποιότητας σε κάθε επίπεδο.
Καλύπτονται οι δαπάνες νοσηλείας που πραγματοποίησε ο ασφαλισμένος εντός Νοσοκομείου ή Κλινικής στο εξωτερικό, εξαιτίας ατυχήματος ή ασθένειας, καθώς και Ιατρικές Επισκέψεις, Διαγνωστικές Εξετάσεις και αγορά Φαρμάκων κατόπιν ξαφνικής ασθένειας. Παράλληλα παρέχει αποζημίωση στον ασφαλιζόμενο σε περίπτωση θανάτου ή μόνιμης ανικανότητας από ατύχημα.

Οι παροχές του προγράμματος είναι:

Θάνατος & Μόνιμη Ολική ή Μερική Ανικανότητα
Νοσοκομειακή Περίθαλψη
Ιατροφαρμακευτικά Έξοδα Σε περίπτωση Ατυχήματος
Εξωνοσοκομειακή Περίθαλψη
Επαναπατρισμός σορού
Γενική Αστική Ευθύνη